XXII tradicionalno međunarodno naučno-stručno savetovanje

Fundamentalni principi i prava na radu u propisima i praksi Srbije i Međunarodne organizacije rada

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, uz podršku Međunarodne organizacije rada i Kancelarije atašea za rad i socijalnu politiku Republike Austrije u Beogradu, organizuje XXII tradicionalno međunarodno naučno-stručno savetovanje koje će se održati na Zlatiboru.

09.-12.10.2019.

Ove godine Međunarodna organizacija rada slavi svoju stogodišnjicu postojanja, kao jedina tripartitna međunarodna organizacija koja uspostavlja međunarodne standarde rada i nadgleda njihovo sprovođenje. Pre jednog veka osnivači Međunarodne organizacije rada, među kojima je bila i tadašnja Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, prepoznali su značaj socijalne pravde za očuvanje mira i suprotstavili su se eksploataciji radnika uspostavljajući fundamentalne principe i prava na radu.

Ovaj izuzetan jubilej Međunarodna organizacija rada obeležiće nizom važnih događaja širom sveta zajedno sa najznačajnijim institucijama i organizacijama sa kojima sarađuje. U Republici Srbiji Međunarodna organizacija rada odabrala je upravo  ovogodišnje Savetovanje kao događaj posvećen svom jubileju, te će Savetovanje, a naročito prvi dan rada, biti posvećeno stogodišnjici MOR, uz učešće predstavnika MOR iz regiona i eksperata za radno pravo iz Republike Austrije. 

Savetovanje je namenjeno pravnicima iz oblasti nauke i obrazovanja, privrede, javnih preduzeća i ustanova, pravosuđa i advokature, organa uprave i lokalne samouprave, banaka i osiguravajućih društava, sindikata zaposlenih i udruženja poslodavaca, nevladinih organizacija.

tematske oblasti

• Zapošljavanje • radni odnosi u svim oblastima rada (opšti režim, državni službenici i drugi specijalni radnopravni režimi) • nove forme rada u EU • nedavne i predstojeće izmene zakonskih propisa • radni sporovi • sudski i mirni metodi rešavanja radnih sporova • jednak tretman zaposlenih i zlostavljanje na radu • penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i socijalna zaštita, pitanja i odgovori iz prakse •

Navedene tematske oblasti biće obrađene putem uvodnih izlaganja istaknutih stručnjaka za oblast radnog i socijalnog prava, kroz referate, diskusije, pitanja i odgovore. 

Biće organizovana i dva okrugla stola posvećena aktuelnim temama i problemima u praksi: „Novine u radnom zakonodavstvu (agencijsko zapošljavanje, štrajk i dr)“,  „Radni sporovi u praksi“.  

Referenti i predavači su profesori radnog, međunarodnog radnog, socijalnog i službeničkog prava sa svih naših univerziteta, kao i sa prestižnih univerziteta u regionu, eksperti MOR, eksperti iz EU, sudije Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, sudije apelacionih i drugih sudova, stručnjaci Ustavnog suda, miritelji i arbitri,  predstavnici udruženja zaposlenih i poslodavaca, predstavnici značajnih institucija iz oblasti rada, eksperti koji rade na kreiranju zakonskih akata iz oblasti rada i drugi.

Kotizacija

Kotizacija za učešće na Savetovanju iznosi 14.800,00 dinara sa pdv-om po učesniku. Kotizacija obuhvata pravo prisustvovanja Savetovanju, kao i oba broja časopisa „Radno i socijalno pravo” za 2019. godinu, svečanu večeru i izlet. Svaki učesnik dobija i propusnicu za ulazak u Kongresnu i druge sale predviđene za rad. Kotizacija se uplaćuje isključivo na tekući račun Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije. U vezi sa uplatom kotizacije možete se obratiti Udruženju za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, na tel. 011/2644-766, 2644-587, faks 011/3615-154, urs.radnopravo@gmail.com. Kontakt osoba: Vesna Marindolac, 063/253 703. Prijave za Savetovanje slati na adresu: Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, Ul.Svetozara Markovića 79/1,11000 Beograd.

mesto održavanja

Kongresni centar „ROMANIJA“,  Ustanova studentsko odmaralište „Ratko Mitrović“ – ZLATIBOR

smeštaj

Sve informacije u vezi sa smeštajem učesnici Savetovanja mogu dobiti u Studenskom odmaralištu Srbije, Zlatibor, tel: 031/841-369 i 031/841-791. 

U CENU SMEŠTAJA SU URAČUNATI TROŠKOVI BORAVIŠNE TAKSE I SVEČANE VEČERE.

Like this:

%d bloggers like this: