Smeštaj

Odmaralište "Ratko Mitrović"Sve informacije u vezi smeštaja učesnici Savetovanja mogu dobiti u studenskom odmaralištu Srbije, Zlatibor, tel: 031/841-369 i 031/841-791.

Cene smeštaja (3 puna pansiona) su: u jednokrevetnoj sobi 13.950,oo dinara a
u dvokrevetnoj sobi 12.150,oo din. U cenu smeštaja uračunata je i boravišna
taksa.

Napomena: Učesnici koji nisu smešteni u Studentskom odmaralištu posebno plaćaju svečanu večeru po cenovniku odmarališta.