Izdavač

UDRUŽENJE ZA RADNO PRAVO I SOCIJALNO OSIGURANJE SRBIJE

Za izdavača

Prof. dr Senad Jašarević


Glavni i odgovorni urednik časopisa

Prof. dr Goran Obradović

Zamenik glavnog i odgovornog urednika

Doc. dr Bojan Urdarević


Članovi redakcijskog odbora

Iz zemlje

Prof. dr Branko Lubarda, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof.dr Borivoje Šunderić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Predrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Radoje Brković, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Prof. dr Senad Jašarević, Pravni fakulet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Mijal Stojanović, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini

dr Bosa Nenadić, sudija Ustavnog suda Republike Srbije

Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije

Prof. dr Goran Obradović, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu


Iz inostranstva

Prof. Dr Zvone Vodovnik, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Republika Slovenija

Prof. dr Željko Mirjanić, Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci, Republika Srpska

Prof. dr Todor Kalamatiev, Pravni fakultet Univerziteta u Skoplju, Republika Makedonija

Doc. dr Etelka Korpič-Horvat, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Republika Slovenija

Doc. dr Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Republika Slovenija