Praktikum poslovnog uspeha: Pravni, emocionalni i socijalni okvir

Praktikum poslovnog uspehaKnjiga Olge Vučković Kićanović sa (pre)skromnim naslovom Praktikum poslovnog uspeha: Pravni, emocionalni i socijalni okvir, spada u one vrste štiva koje treba da poznaje svako ko se bavi industrijskim odnosima, javnom komunikacijom, procesima upravljanja i društveno odgovornim poslovanjem, odnosno svako ko želi da radi na sebi i stekne samopouzdanje i kreativnost.
Pisana elegantno lakim, preciznim i konciznim stilom, sa znalaštvom koje ne prelazi u pretencioznost i samodopadanje, knjiga koleginice Vučković Kićanović pokazuje kako se sadržaj i stil mogu naći u odnosima sinergije i kako ispod stilske preciznosti i jasnoće, koja stvara utisak da bi to svako mogao, stoji dugogodišnje radno i predavačko iskustvo i erudicija. Rekao bih da su se, u slučaju naše autorke, teme, grupisane u deset ogleda, stil i stvaralački pristup u potpunosti pronašli. Siguran sam da će čitaoce posebno dojmiti autorkin pledoaje za vrednosti empatije i razvoj emocionalne inteligencije, solidarnosti i demokratskog rukovođenja koje povezuju sve problemske celine.
Kao neko ko se sindikatima i socijalnim dijalogom bavio i kao aktivista i kao istraživač i analitičar, posebno vrednim smatram stranice posvećene detektovanju razloga i (skrivenih) motiva za raširenu praksu mobinga i diskriminacije na radu i u vezi sa radom.
Neko naredno izdanje moglo bi da više prostora da ogledima o konfliktima – njihovom preusmeravanju i rešavanju, kao i socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju koja su ovoga puta data više na nivou krokija i najave budućih studija.
Ako bi, služeći se analogijom sa Maslovljevom hijerarhijom ljudskih potreba, bilo potrebno da koncizno predstavimo osnovne elemente poželjnog socijalnog modela i kodeksa rada, onda bi to, kako to sa pravom konstatuje Olga Vučković Kićanović, svakako bili pristojna plata i uslovi rada, radnopravna sigurnost, dostojanstven rad bez mobinga i, najzad, zadovoljstvo ličnom i profesionalnom ostvarenošću.
Prof. dr Zoran Stojiljković, profesor na FPN, Srbija