ZAKON O VOLONTIRANJU

Z A K O N O VOLONTIRANJU (“Službeni glasnik RS”, broj 36/10) Osnovni tekst na snazi od 05.06.2010.godine , u primeni od 06.12.2010.godine   I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim …

PRAVA ZAPOSLENIH I USTAVNA ŽALBA

Apstrakt: autor u radu, kroz primere iz prakse obrađuje mogućnosti zaštite prava zaposlenih putem ustavne žalbe, analizirajući pozitivno pravna rešenja iz našeg i uporednog prava.

Ključne reči: prava iz radnog odnosa, zaštita prava, ustavna žalba.