ЗАКОН О ВОЛОНТИРАЊУ

З А К О Н О ВОЛОНТИРАЊУ (“Службени гласник РС”, број 36/10) Основни текст на снази од 05.06.2010.године , у примени од 06.12.2010.године   I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1. Овим …

ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ И УСТАВНА ЖАЛБА

Апстракт: аутор у раду, кроз примере из праксе обрађује могућности заштите права запослених путем уставне жалбе, анализирајући позитивно правна решења из нашег и упоредног права.

Кључне речи: права из радног односа, заштита права, уставна жалба.

ЗАКОН О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ И ЗАПОШЉАВАЊУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

                                                                                ЗАКОН О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ И ЗАПОШЉАВАЊУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ Сл. гласник РС 36/09 и 32/13   I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ     Члан 1. Овим законом уређују се: подстицаји …