ZAKON O UPOTREBI ZNAKOVNOG JEZIKA

ZAKON O UPOTREBI ZNAKOVNOG JEZIKA Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 38/15 I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se upotreba znakovnog jezika, odnosno pravo …

Zakon o zapošljavanju stranaca

ZAKON o zapošljavanju stranaca “Službeni glasnik RS”, broj 128 od 26. novembra 2014. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak za zapošljavanje stranaca u Republici …

Zakon o državnim službenicima

  Zakon o državnim službenicima “Sl. glasnik RS”, br. 79/2005, 81/2005 – ispr., 83/2005 – ispr., 64/2007, 67/2007 – ispr. i 116/2008, 104/2009 i 99/2014.   Glava prva UVODNE ODREDBE …

Zakon o radu

ZAKON O RADU RS (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)   I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po …

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI

  ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2011)   I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se delatnost socijalne zaštite, ciljevi i načela socijalne zaštite, …