Проф. др Слободанка Перић

Члан управе

Др Слободанка Перић (девојачко Ковачевић) рођена је 1971. године у Приштини где је завршила основну и средњу школу. Студије права на Правном факултету Универзитета у Приштини уписала је школске 1989/1990. године и дипломирала 1993. године.

За асистента приправника на Правном факултету у Приштини изабрана је 1994. године. Магистрирала је 2005. године на Правном факултету у Нишу, на тему „Дисциплинска одговорност запослених“. Докторирала је 2012. године одбранивши докторску дисертацију (са одликом) под насловом „Пристојан рад“, на Правном факултету Универзитета у Нишу.

У звање редовног професора изабрана је 2021. године.

На основним академским студијама права на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици изводи наставу и обавља испите на предметима Радно право, Међународно радно право и Социјално право. На мастер академским студијама права изводи наставу и обавља испите на предметима Радно и службеничко право, Европски службенички системи и Дисциплинско право. Ангажована је и на студијским програмима докторских академских студија права, као и на основним струковним студијама права.

Од 2018. године ангажована је на Факултету за државне и европске студије у Подгорици за извођење наставе из предмета Службенички системи. Школске 2015/2016 била је ангажована на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, за извођење наставе из предмета Радно право и социјално осигурање

За декана Правног факултета Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици изабрана је јуна 2022. године.

За председника Савета Правног факултета Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици изабрана је 2020. године

Члан је Стручног већа за правно-економске науке од 2019. године.

Шеф катедре за јавноправне науке у периоду 2016-2019.

Председник Одбора за квалитет (за период 2015-2018) на матичном факултету.

Руководилац на Пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у 2017. години, под називом: „Јавна управа и администрација“ (Мастер академске студије права – Јавноправни смер). У 2012. години ангажована је од Повереника за заштиту равноправности на Пројекту ЕУ „Даље од закона: Промовисање спровођење и укључивање у главне токове антидискриминације и равноправности у Србији“, финансираног од Генералног директората за правду Европске уније у оквиру Програма за запошљавање и социјалну солидарност Европске заједнице, за израду приручника за борбу против дискриминације на раду – „Manual for fight against discrimination at work – international standards, national legislation, court practice“. Учесник је и других пројеката финансираних од стране организација Уједињених нација и Европске уније.

Рецензент је у „Задужбини Андрејевић“ (Београд), у „Заводу за уџбенике“ (Београд) за уџбенике из радноправне области, рецензент је радова y Часописy за друштвене науке „Teмe“ (Ниш), у часопису „Архив“ (Београд), у Зборнику радова Правног факултета Универзитета у Новом Саду, у Зборнику радова Правног факултета Универзитета у Нишу, у Зборнику радова Правног факултета на Палама, у научном часопису „Годишњак“, Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, рецензент радова објављених у Годишњим Зборницима радова у издању Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Слободанка Ковачевић Перић каутор је једног уџбеника и три монографије. Објавила је више од осамдесет научних и стручних радова.

Учесник је више домаћих и међународних научних конференција у земљи и иностранству.

Говори енглески језик.

Слободанка (Ковачевић) Перић је удата, мајка троје деце.