Проф. др Александар Петровић

In Memoriam

Рођен је у Петници, 1948. године. Дипломирао је на Правном факултету у Нишу, 1971. године. Магистарску тезу под називом "Осигурање за случај незапослености" одбранио је на Правном факултету у Нишу 1981. године.  Докторску дисертацију на тему "Осигурање за случај старости" одбранио је на Правном факултету у Нишу, 1988. године. На Правном факултету у Нишу ради од 1974. године. За доцента за ужу јавно-правну научну област на Правном факултету у Нишу, др Александар Петровић изабран је 1989. године.

Проф. др Александар Петровић у школској 2010/2011. години, према Наставном плану усвојеном 2003. године, изводи наставу из предмета Радно право, Право социјалног осигурања и Међународно радно право са правом МОР-а. Према наставном плану усвојеном 2008. године, изводио је наставу на основним студијама права из предмета Радно и социјално право, Дисциплинско право и Међународно радно право, а на дипломским студијама права из предмета Радни спорови.

У својој професионалној каријери, проф. др Александар Петровић објавио је једну монографију и велики број научних радова.

Преминуо је у свом дому у Нишу 17.12.2017. године.