Prof. dr Zoran Radulović

Sekretar udruženja

Dr Zoran Radulović rođen je 03. maja 1958. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1981. godine, zvanje magistra stekao je u aprilu 2005. godine na Pravnom fakultetu u Kragujevcu a doktorirao je u novembru 2008. godine na Megatrend Univerzitetu u Beogradu.

Članstvo u profesionalnim udruženjima:
Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Republike Srbije,
Savez omladinskih i studentskih zadruga Republike Srbije,
Zadružni pokret Srbije

Instruktor u više projekata i seminara organizovanih od strane Međunarodne organizacije rada (ILO) i Švajcarske organicije rada
Oblasti: socijalni dijalog i mirno rešavanje radnih sporova

Profesionalno iskustvo:
Advokatska radna zajednica ADVOKATBIRO Beograd,
RO LIK Beograd,
RO Jugoreklam Beograd,
Zadruga studenata Univerziteta u Beogradu
Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Čačka
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda

Druge bitne informacije:
Upisan i Imenik miritelja i arbitara koji vodi Agencija za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije , član Upravnog odbora Ustanove studentskih odmarališta Republike Srbije ispred Vlade Republike Srbije, Predsednik Skupštine Saveza omladinskih i studentskih zadruga Srbije, potpredsednik Zadružnog pokreta Srbije, izvršni sekretar i član Uprave Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, potpredsednik Veslačkog kluba »Grafičar« iz Beograda, predsednik Upravnog odbora Sportskog društva »Grafičar« iz Beogarada osnovanog 1922. godine, generalni direktor Zadruge studenata Univerziteta u Beogradu osnovane 1931. godine i dr.

Bio anagažovan u nastavi na sledećim visokoškolskim ustanovama: Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Čačka, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Fakultet za turizam i osiguranje, Ohrid Univerziteta u Bitolju i Fakultet za preduzetnički biznis Univerziteta iz Beograda.

Šef katedre i predsednik Saveta Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda (PEP). Stalno angažovan i na Visokoj školi »Dositej« u Banja Luci na kojoj je izabran u zvanje docenta na predmetima Radno pravo, Poslovno pravo i Pravo Evropske unije.