Predrag Trifunović

Član uprave

Predrag Trifunović, od oca Petka, rođen je 1952. godine u Pranjanima. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1975. godine a pravosudni ispit položio 1977. godine.

U Okružnom sudu u Požarevcu bio je sudijski pripravnik od 1975. godine do 1977. godine, a zatim stručni saradnik u istom sudu u toku 1978. godine. Na funkciji sudije Opštinskog suda u Požarevcu je od 1978. godine do 1988. godine a sudije Okružnog suda u Požarevcu od 1989. godine do 1996. godine. Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabran je 1996. godine. Na toj dužnosti ostao je do kraja 2009. godine, do početka rada novih sudova.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine.

Bio je urednik Biltena sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. Objavio je veliki broj stručnih radova iz oblasti građanskog prava za Bilten Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog kasacionog suda, „Intermex“, „Glosarijum“, „Pravni život“ i dr. Bio je predavač i učesnik mnogih stručnih seminara. Od 2003. godine do 2010. godine bio je predsednik Građanskog odeljenja u Vrhovnom sudu Srbije a od 2003. godine do 2005. godine i zamenik predsednika Vrhovnog suda Srbije.

Sudija je u građanskoj materiji i predsednik je Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 2013. godine.