Delatnost

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije je stručna, profesionalna i nerofitna orgaizacija u koju su se dobrovoljno udružili poklonici radnog i socijalnog prava, profesori radnog prava u zemlji i inostranstvu, sudije, državni službenici, predstavnici i članovi sindikata, poslodavci, članovi organizacija civilnog društva,  zaposleni u institutima i drugim organizacijama.

Svoje delovanje Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje ostvaruje u cilju unapređenja i promocije radnog i socijalnog prava i njegovoj primeni u praksi. Preduslov za njegovo ostvarenje je tesna povezanost između teorije i prakse, pa Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje teži ostvarenju saradnje sa drugim srodnim udruženjima i organizacijama.

Uspostavljanje i učvršćivanje saradnje među poslenicima iz oblasti radnog i socijalnog prava u zemlji i inostranstvu predstavlja važnu misiju Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito prikuplja i obrađuje domaću i stranu literaturu i u saradnji sa Institutom za uporedno pravo objavljuje časopis iz naučne oblasti radnog i socijalnog prava pod nazivom „Časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava.“ Časopis je trenutno u kategoriji M52 naučnog časopisa.

 

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije samostalno organizuje godišnje trodnevno stručno-naučno savetovanje na Zlatiboru. Pored toga, Udruženje učestvuje na domaćim i međunarodnim projektima i drugim skupovima, a kroz saradnju sa drugim udruženjima i organizacijama koje mogu da doprinesu razvoju naučne oblasti radnog i socijalnog prava.

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbiji u svojim redovima okuplja najeminentnije stručnjake iz oblasti radnog i socijalnog prava. Višegodišnje iskustvo negovih članova stečeno u najvećem delu radom u visokoškolskim ustanovama, državnim institucijama i sudovima, čini da je Udruženje najreprezentativnije, kako u zemlji, tako i u regonu.

Saradnjom sa Udruženjem za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije stiče se mogućnost prenosa i sticanja znanja i novih iskustava svih članova.

 

Tu misiju Udruženje obavlja kroz:

  • Organizovanje stručno-naučnog Savetovanja i seminara;
  • Organizovanje okruglih stolova i panela;
  • Učešćem na domaćim i međunarodnim projektima;
  • Štampanjem Časopisa za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava
  • Davanjem odgovora na aktuelna i sporna pravna pitanja na stručno-naučnom savetovanju