Издавач

УДРУЖЕЊЕ ЗА РАДНО ПРАВО И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ СРБИЈЕ

За издавача

Проф. др Предраг Јовановић, председник Удружења


Главни и одговорни уредник часописа

Проф. др Горан Обрадовић

Заменик главног и одговорног уредника

Проф. др Бојан Урдаревић


Чланови редакцијског одбора

Из земље

Проф. др Предраг Јовановић, Правни факултет Универзитетa у Новом Саду

Проф. др Бранко Лубарда, Правни факултет Универзитета у Београду

Проф. др Радоје Брковић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Проф. др Сенад Јашаревић, Правни факулет Универзитета у Новом Саду

Проф. др Горан Обрадовић, Правни факултет Универзитета у Нишу

Проф. др Слободанка Ковачевић Перић,Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Проф. др Љубинка Ковачевић, Правни факултет Универзитета у Београду

Проф. др Бојан Урдаревић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Доц. др Филип Бојић, Правни факултет Универзитета у Београду

др Боса Ненадић, судија Уставног суда Републике Србије, у пензији

Предраг Трифуновић, судија Врховног касационог суда Републике Србије, у пензији

Доц. др Марија Драгићевић, Правни факултет Универзитета у Нишу, секретар часописа

 


Из иностранства

Prof. Dr Zvone Vodovnik, Univerze v Ljubljani, Republika Slovenija

Проф. др Жељко Мирјанић, Правни факултет Универзитета у Бања Луци, Република Српска

Проф. др Тодор Каламатиев, Правни факултет Универзитета у Скопљу, Република Македонија

Prof. dr Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Republika Slovenija

Doc. dr Etelka Korpič-Horvat, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Republika Slovenija