Обавештавамо ауторе прилога (реферата) за планирано 23. Саветовање Удружења за 2020. годину са темом „Изазови савременог радног законодавства“, а које је одложено због епидемиолошке ситуације, да су реферати одштампани у часопису Радно и социјално право за 2020. годину, бројеви 1 и 2, те да исте могу подићи, нарочито референти из Београда, у седишту Удружења у Београду, ул. Светозара Марковића бр.79/1, тел.011/2644464.

О одржавању саветовања на Златибору референти и остали учесници биће накнадно обавешетени, сходно епидемиолошким приликама и мерама које са тим у вези буду постојале.

Уредништво Часописа и Организациони одбор Саветовања

About Author