XXIV САВЕТОВАЊЕ

Удружење за радно право и социјално осигурање Србије организује  XXIV редовно тродневно стручно саветовање које ће се одржати на Златибору средином септембра 2022. године. Основна тема  Саветовања: „ Радно право на раскршћу”. Организациони одбор Саветовања одлучио је да и ове године стави већи акценат на практична питања, у духу генералне теме, која намећу актуелне околности, те ће зато организовати округле столове на којима ће се размењивати искуства, постављати питања, давати одговори и водити дискусија.

Референти, модератори и дрги учесници биће угледни стручњаци из земље и иностранства (професори права, судије, арбитри и миритељи, стручњаци ангажовани у државним органима и установама, адвокати и други).

Детаљан програм рада са осталим подацима у вези саветовања биће касније сачињен, истакнут на овој инернет адреси и послат на адресе заинтересованих лица и организација.

Организациони одбор

XXIV саветовање

Удружење за радно право и социјално осигурање Србије организује  XXIV редовно тродневно стручно саветовање које ће се одржати на Златибору средином септембра 2022. године. Основна тема  Саветовања: „ Радно право на раскршћу”. Организациони одбор Саветовања одлучио је да и ове године стави већи акценат на практична питања, у духу генералне теме, која намећу актуелне околности, те ће зато организовати округле столове на којима ће се размењивати искуства, постављати питања, давати одговори и водити дискусија.

Референти, модератори и дрги учесници биће угледни стручњаци из земље и иностранства (професори права, судије, арбитри и миритељи, стручњаци ангажовани у државним органима и установама, адвокати и други).

Детаљан програм рада са осталим подацима у вези саветовања биће касније сачињен, истакнут на овој инернет адреси и послат на адресе заинтересованих лица и организација.

Организациони одбор