PRAVA ZAPOSLENIH I USTAVNA ŽALBA

Apstrakt: autor u radu, kroz primere iz prakse obrađuje mogućnosti zaštite prava zaposlenih putem ustavne žalbe, analizirajući pozitivno pravna rešenja iz našeg i uporednog prava.

Ključne reči: prava iz radnog odnosa, zaštita prava, ustavna žalba.