Zakon o zapošljavanju stranaca

ZAKON o zapošljavanju stranaca “Službeni glasnik RS”, broj 128 od 26. novembra 2014. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak za zapošljavanje stranaca u Republici …