Конвенција МОР-а бр. 24 – О осигурању за случај болести индустријских и трговачких радника и домаће послуге

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада Лиге народа, Сазвана у Женеви од Управног већа Међународне канцеларије рада, и која се састала 25. маја 1927. године на свом 10. заседању, одлучивши прихватити разне предлоге …