Конвенција МОР-а бр. 25 – О осигурању за случај болести (пољопривреда)

(Сл. весник ФНРЈ бр. 12/52)Основни текст на снази од 23/06/1952, у примени од 23/06/1952Општа конференција Међународне организације радаСазвана у Женеви од Административног савета Међународног бироа рада, и која се састала 25. …

Конвенција MOR-a бр.11 – О правима удруживања и коалирања пољопривредних радника из 1921.

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада Лиге народа, сазвана у Женеви од Управног већа Међународне канцеларије рада и саставши се, 25. августа 1921. године, на трећем заседању, будући да је одлучила усвојити разне …