Goran Obradović,
Marko Trajković,
Anđelija Tasić,
„POKLONI ZAHVALNOSTI“ LEKARIMA


Mila Petrović,
OBAVEZNA VAKCINACIJA PROTIV KOVIDA-19 U RADNOJ SREDINI – KLJUČNI RADNOPRAVNI ASPEKTI

Aleksandra Miladinović,
PRIVATNE AGENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE – MEĐUNARODNI, EVROPSKI I DOMAĆI PRAVNI STANDARDI

Danijela Radonić,
SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU SPORAZUMA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNOG SPORA I SUDSKOG PORAVNANJA

PREPORUKE sa XXIII Savetovanja – ZLATIBOR 2021. „Izazovi savremenog radnog zakonodavstva“