Горан Обрадовић,
Марко Трајковић,
Анђелија Тасић,
„ПОКЛОНИ ЗАХВАЛНОСТИ“ ЛЕКАРИМА


Мила Петровић,
ОБАВЕЗНА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ КОВИДА-19 У РАДНОЈ СРЕДИНИ – КЉУЧНИ РАДНОПРАВНИ АСПЕКТИ

Александра Миладиновић,
ПРИВАТНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – МЕЂУНАРОДНИ, ЕВРОПСКИ И ДОМАЋИ ПРАВНИ СТАНДАРДИ

Данијела Радонић,
СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ СПОРАЗУМА О МИРНОМ РЈЕШАВАЊУ РАДНОГ СПОРА И СУДСКОГ ПОРАВНАЊА

ПРЕПОРУКЕ са XXIII Саветовања – ЗЛАТИБОР 2021. „Изазови савременог радног законодавства“