Тодор Каламатиев,
Александар Ристовски,
HOW DO THE WORKING TIME REGULATIONS INFLUENCE GENDER INEQUALITIES

Војислав Јовановић,
Ненад Бингулац,
ЗНАЧАЈ ПРЕВОЂЕЊА КОД ТУМАЧЕЊА ПРАВНИХ НОРМИ

Лазар Јовевски,
МЕЂУНАРОДНО УРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ – ОПШТИ ИНСТРУМЕНТИ МОР-А

Радован Безбрадица,
ДОПУШТЕНОСТ УПРАВНОГ СПОРА ПРОТИВ КОНАЧНОГ РЕШЕЊА ИНСПЕКТОРА РАДА

Милан Костић,
ПРАВА ПО ОСНОВУ ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ – СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ

Боривоје Живковић,
ОТКАЗ НА ИНИЦИЈАТИВУ ПОСЛОДАВЦА И НОВЕЛЕ ЗАКОНА О РАДУ

Весна Билбија,
УЛОГА СИНДИКАТА У ЗАШТИТИ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА
ЗАКОНУ О РАДУ

Биљана Додош,
ШТА (НИ)ЈЕ МИНУЛИ РАД?