Проф. др Боривоје Шундерић
О ПОЈМУ СОЦИЈАЛНОГ РИЗИКА


Проф. др Невена Петрушић
ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАНОПРАВНОСТИ – УЛОГА, НАДЛЕЖНОСТ И НАЧИН ПОСТУПАЊА У СЛУЧАЈЕВИМА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ


Проф. др Драган Вујисић
Проф. др Мијал Стојановић
МОДАЛИТЕТИ УЧЕШЋА РАДНИКА У КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Милица Ковач-Орландић, мастер
ПРАВО НА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И КОНЦЕПТ ДОЖИВОТНОГ УЧЕЊА


Марко Жебељан, мастер
Доц. др Лидија Барјактаревић
ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ИНДУСТРИЈЕ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ


Радоје Савићевић
(НЕ)ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ РЕФОРМЕ ПЕНЗИЈСКОГ СИСТЕМА