Предраг Јовановић,
РЕЛАТИВНОСТ ПРИНЦИПА ЗАБРАНЕ ДЕЧИЈЕГ РАДА И ЊЕГОВА УГРАДЊА У ЗАКОНОДАВСТВО СРБИЈЕ

Тодор Каламатиев,
Александар Ристовски,
УТИЦАЈ COVID-19 НА РЕГУЛИСАЊЕ РАДНИХ ОДНОСА (АНАЛИЗА НОРМАТИВНИХ ОДГОВОРА ЗА СУОЧАВАЊЕ СА ПАНДЕМИЈОМ У МАКЕДОНСКОМ ЗАКОНОДАВСТВУ)

Жељко Мирјанић,
ПРАВО РАДНИКА НА УЧЕШЋЕ У УПРАВЉАЊУ

Љубинка Ковачевић,
ПРАВНА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – САДРЖАЈ, ЦИЉЕВИ И УЗАЈАМНИ ОДНОС

Горан Милошевић,
Лука Батуран,
Марија Митровић,
НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ У РАДНОМ И ПОРЕСКОМ ПРАВУ

Мила Петровић,
ПРЕДНОСТИ И МАНЕ МИРНОГ РЕШАВАЊА КОЛЕКТИВНИХ РАДНИХ СПОРОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Јована Мисаиловић,
ИЗАЗОВИ У ПОГЛЕДУ УПУЋИВАЊА РАДНИКА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Весна Симовић-Звицер,
НОРМАТИВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ПОЈАЧАНИХ ГАРАНЦИЈА ЗА МЛАДЕ У ЦРНОЈ ГОРИ

Рајко Кличковић,
Милан Ђурановић,
УРЕЂИВАЊЕ ПЛАТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Рајко Косановић,
Сања Пауновић,
ПРОЦЕСИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ У ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Данило Рончевић,
Дејан Костић,
Мартин Матијашевић,
ЗАДРЖАВАЊЕ КАДРОВА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ КАО СТРАТЕШКИ ИНТЕРЕС СРБИЈЕ

Весна Душић,
Бојан Божовић,
НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ИСХРАНУ У ТОКУ РАДА И РЕГРЕСА ЗА ГОДИШЊИ ОДМОР ЗАПОСЛЕНИХ СА МИНИМАЛНОМ ЗАРАДОМ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Весна Стојановић,
ПРАВО НА ПЕНЗИЈУ ПО ДОМАЋИМ ПРОПИСИМА И ПРАВО НА ПЕНЗИЈУ ПО ИНОСТРАНИМ ПРОПИСИМА (СРАЗМЕРНА ПЕНЗИЈА)