Проф. др Предраг Јовановић,
РАЊИВОСТ ДЕЦЕ/ОМЛАДИНЕ И МОГУЋНОСТ ОДНОСНО ЗАБРАНА ЊИХОВОГ РАДА


Проф. др Тодор Каламатиев,
Проф. др Александар Ристовски,
РАД НА ДАЉИНУ (TELEWORK) КАО “ОДГОВОР” НА КРИЗУ УЗРОКОВАНУ COVID-19 – УСЛОВИ И ИЗАЗОВИ С КОЈИМА СЕ СУОЧАВА МАКЕДОНСКО РАДНО ПРАВО


Prof. Dr Ljubinka Kovačević,
Boško Latković,
LEGAL POSITION OF MIGRANT WORKERS IN THE REPUBLIC OF SERBIA, WITH SPECIAL REFERENCE TO THEIR STATUS IN TIMES OF COVID-19 EPIDEMIC OUTBREAK

Проф. др Слободанка Ковачевић-Перић,
ДИСКРИМИНАЦИЈА НА РАДУ ОСОБА ТРАНС* ИДЕНТИТЕТА

Проф. др Живко Кулић,
Даница Станковић,
ПРИМЕНА ДИРЕКТИВЕ БРОЈ 2001 – 23 ЕЗ О ЗАШТИТИ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
У СЛУЧАЈУ СТАТУСНИХ И ДРУГИХ ПРОМЕНА ПОСЛОДАВЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Проф. др Горан Милошевић,
Др Лука Батуран,
Марија Вуковић,
ПРОИЗВОЂАЧЕВ ИЗБОР И РАВНОТЕЖА НА ТРЖИШТУ РАДА

Доц. др Ивана Грубешић,
УЛОГА ПРЕДСТАВНИКА РАДНИКА У ПИТАЊИМА СИГУРНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ

Ivica Lazovic,
Mile Radivojevic,
CHALLENGES OF LABOR LEGISLATION IN THE FIELD OF PEACEFUL SETTLEMENT OF LABOR DISPUTES

Др Бојан Божовић,
ПРАВНИ ИНСТИТУТ РАДНО ВРЕМЕ У ДОМАЋЕМ ЗАКОНОДАВСТВУ И СУДСКОЈ ПРАКСИ

Боривоје Живковић
ЗАКОНСКО УРЕЂИВАЊЕ ПРЕОБРАЖАЈА РАДНОГ ОДНОСА ПОМОЋНО ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА

Марија Драгићевић,
НОВЧАНА ДАВАЊА У СИСТЕМУ ДУГОТРАЈНЕ НЕГЕ

Дарко Божичић,
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА