Предраг Трифуновић
ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ И УСТАВНА ЖАЛБА


Проф. др Драган Јовашевић
Проф. др Борислав Петровић
ПРИМЕНА КАЗНЕ РАДА У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ КАО ВРСТА АЛТЕРНАТИВНИХ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Проф. др Миомира Костић
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ОСТАРЕЛИХ ЉУДИ КОД НАС

Мр Саша Перишић
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА

Радмила Букумирић-Катић
ПРИМЕНА ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ


Проф. др Сенад Јашаревић
Приказ књиге: Боривоје Шундерић, СОЦИЈАЛНО ПРАВО

Проф. др Бранко Лубарда
ПОРУКЕ САВЕТОВАЊА