Проф. др Живко Кулић

Члан управе

Рођен 1954. године у селу Врапцу, општина Медвеђа, Република Србија. Дипломирао и докторирао на Правном факултету Универзитета у Београду. Магистарска теза и докторска дисертација из области Радног права. Положио правосудни испит. Доктор правних наука, професор Правног факултета за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду.

Обављао правне и друге и послове у привредним организацијама, органима локалне самоуправе и државним органима. Између осталог, био секретар скупштине општине Медвеђа, начелник полиције, народни посланик у Скупштини Републике Србије, помоћник генералног секретара Савезне владе СРЈ, проректор Универзитета, декан факултета и члан више управних одбора.

Од 2001. године ради као универзитетски професор. Предаје или је предавао Радно право, Индустријске односе (Колективно радно право), Службеничко право, Управљање људским ресурсима и Увод у право. Објавио преко двадесет уџбеника, монографија и књига из области радних и службеничких односа, управљања људским ресурсима и увода у право. Такође, објавио и пет практикума, четири коментара закона и више десетина научних и стручних радова из наведених области.

Члан више радних група за израду текста закона и других прописа из области радних односа, запошљавања и социјалне политике. Миритељ, односно арбитар у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова. Учествовао у реализацији више пројеката из области радних односа и у дијалогу правника о Косову и Метохији, одржаном 31. октобра 2017. године у Палати Србије у Београду.

Члан Удружења књижевника Србије и председник Књижевног клуба Покрета трећег доба Србије. Објавио десет књига афоризама. Прву 1987, а последњу 2021. године. Током 2020. године објавио две збирке антипословица, и то: „Није шија него врат“ и „Стари бисери у новом руху“. Организатор или суорганизатор бројних књижевних вечери у Културном центру Чукарица, кући Ђуре Јакшића, на Коларцу и другде. Добитник више награда и признања за књижевни рад и укупно стваралаштво.

Живи и ради у Београду.

Уже научне области

 Јавноправна ужа научна област;

 • Општа и теоријскоправна ужа научна област.

Објављене књиге

  Уџбеници

 • Колективно радно право, први коаутор, 2021, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад;
 • Радно право, друго измењено и допуњено издање, први коаутор, 2020, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад;
 • Управљање људским ресурсима у туризму, први коаутор, 2017, Висока туристичка школа струковних студија, Београд;
 • Радно право, први коаутор, 2016, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад;
 • Радно право, први коаутор, 2016, Завод за уџбенике, Београд;
 • Радно право, друго измењено и допуњено издање, 2015, Мегатренд универзитет, Београд;
 • Индустријски односи (Колективно радно право), 2009, Мегатренд универзитет, Београд;
 • Службеничко право, 2009, Мегатренд универзитет, Београд;
 • Основи управљања људским ресурсима, коаутор, 2009, Мегатренд универзитет, Београд;
 • Радни односи у органима државне управе (електронско издање), први коаутор, 2009, Криминалистичко-полицијска академија, Београд;
 • Радно право, 2006, Мегатренд универзитет, Београд;
 • Увод у право, 2005, Мегатренд универзитет, Београд;
 • Индустријски односи (Општи део), 2002, Мегатренд универзитет, Београд;
 • Управљање људским ресурсима с организационим понашањем, 2002, Мегатренд универзитет, Београд.

  Монографије

 • Управљање људским потенцијалима у јавном сектору, први коаутор, Висока школа за менаџмент и економију Крагујевац, Центар за економска и финансијска истраживања Београд и Универзитет за пословне студије Бања Лука, Крагујевац, 2019, стр. 574 (ISBN: 978-86-88535-15-1; COBISS.SR-ID: 328429575);
 • Управљање материјалним ресурсима, први коаутор, New Look Entertainment, Београд, 2017, стр. 171 (ISBN: 978-86-6259-052-7; COBISS.SR-ID: 231164428);
 • Управљање људским и материјалним ресурсима (друго издање), први коаутор, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014, стр. 320 (ISBN: 978-86-7020-224-5; COBISS.SR-ID: 194260236);
 • Организација и пословне комуникације, први коаутор, Висока школа примењених струковних студија, Врање, 2011, стр. 209 (ISBN: 978-86-6027-065-0; COBISS.SR-ID: 183008268).

  Остале (стручне) књиге

 • Приручник за припремање стручних испита запослених у МУП РС, први коаутор, 2013, МУП РС и Криминалистичко-полицијска академија (електронско издање), Београд;
 • Колективним уговором до достојанственог рада, први коаутор, 2013, Савез самосталних синдиката Србије, Београд;
 • Управљање људским потенцијалима, 2005, „Радничка штампа“, Београд;
 • Колективни радни спорови, 2001, „Радничка штампа“, Београд;
 • Трипартизам на прагу трећег миленијума, 1999, „Службени лист СРЈ“, Београд;
 • Радни спор, 1996, „Службени гласник РС“, Београд;

Практикуми

 Практикум из Радног права, први коаутор, 2018, Правни факултет за привреду и правосуђе, Универзитет Привредна академија, Нови Сад;

 • Практикум из Индустријских односа (Колективног радног права), први коаутор, 2016, Мегатренд универзитет, Београд;
 • Практикум из Увода у право, први коаутор, 2015, Мегатренд универзитет, Београд;
 • Практикум из Управљања људским ресурсима, први коаутор, 2015, Мегатренд универзитет, Београд.

Коментари закона

 Коментар Закона о безбедности и здрављу на раду, први коаутор, 2006, Гордиком, Београд;

 • Коментар Закона о раду, 2005, НИП Образовни информатор, Београд;
 • Коментар Закона о мирном решавању радних спорова, 2005, Радничка штампа, Београд;
 • Коментар Закона о социјално-економском савету, 2005, Радничка штампа, Београд.

Научни и стручни радови

 • преко четрдесет научних и других радова, објављених у домаћим и страним часописима;
 • више научних радова објављених у часописима категорије М24, М33 и М42.

Менторство

Био ментор већем броју кандидата на постдипломским студијама. Члан бројних комисија за одбрану докторских дисертација, магистарских теза, специјалистичких радова, мастер радова и завршних радова, како на приватним, тако и на државним факултетима, односно универзитетима. Резултат менторског рада, између осталог, су:

 • више одбрањених докторских дисертација, углавном из области Радног права, Службеничког права и Управљања људским ресурсима;
 • десетак одбрањених магистарских теза;
 • више десетина одбрањених мастер радова;
 • више десетина одбрањених завршних радова.