Председник удружења

Проф. др Александар Петровић

Проф. др Александар Петровић Председник удружења Рођен је у Петници, 1948. године. Дипломирао је на Правном факултету у Нишу, 1971. године. Магистарску тезу под називом "Осигурање за случај незапослености" одбранио ...

 

Више...


Проф. др Сенад Јашаревић

Проф. др Сенад Јашаревић Потпредседник удружења Сенад Јашаревић рођен је 5. јануара 1963.године у Новом Саду. Дипломирао, магистрирао и докторирао на Правном факултету у Новом Саду . Редовни професор је ...

 

Више...

Проф. др Александар Петровић

Проф. др Александар Петровић Председник удружења Рођен је у Петници, 1948. године. Дипломирао је на Правном факултету у Нишу, 1971. године. Магистарску тезу под називом "Осигурање за случај незапослености" одбранио ...

 

Више...