Проф. др Зоран Радуловић

Секретар удружења

Др Зоран Радуловић рођен је 03. маја 1958. године. На Правном факултету у Београду дипломирао је 1981. године, звање магистра стекао је у априлу 2005. године на Правном факултету у Крагујевцу а докторирао је у новембру 2008. године на Мегатренд Универзитету у Београду.

Чланство у професионалним удружењима:
Удружење за радно право и социјално осигурање Републике Србије,
Савез омладинских и студентских задруга Републике Србије,
Задружни покрет Србије

Инструктор у више пројеката и семинара организованих од стране Међународне организације рада (ILO) и Швајцарске органиције рада
Области: социјални дијалог и мирно решавање радних спорова

Професионално искуство:
Адвокатска радна заједница АДВОКАТБИРО Београд,
РО ЛИК Београд,
РО Југореклам Београд,
Задруга студената Универзитета у Београду
Висока пословна школа струковних студија из Чачка
Висока школа за пословну економију и предузетништво из Београда

Друге битне информације:
Уписан и Именик миритеља и арбитара који води Агенција за мирно решавање радних спорова Републике Србије , члан Управног одбора Установе студентских одмаралишта Републике Србије испред Владе Републике Србије, Председник Скупштине Савеза омладинских и студентских задруга Србије, потпредседник Задружног покрета Србије, извршни секретар и члан Управе Удружења за радно право и социјално осигурање Србије, потпредседник Веслачког клуба »Графичар« из Београда, председник Управног одбора Спортског друштва »Графичар« из Беогарада основаног 1922. године, генерални директор Задруге студената Универзитета у Београду основане 1931. године и др.

Био анагажован у настави на следећим високошколским установама: Висока пословна школа струковних студија из Чачка, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Факултет за туризам и осигурање, Охрид Универзитета у Битољу и Факултет за предузетнички бизнис Универзитета из Београда.

Шеф катедре и председник Савета Високе школе за пословну економију и предузетништво из Београда (ПЕП). Стално ангажован и на Високој школи »Доситеј« у Бања Луци на којој је изабран у звање доцента на предметима Радно право, Пословно право и Право Европске уније.