Проф. др Сенад Јашаревић

Потпредседник удружења

Сенад Јашаревић рођен је 5. јануара 1963. године у Новом Саду. Дипломирао, магистрирао и докторирао на Правном факултету у Новом Саду.

Редовни професор је и шеф Катедре за радно и социјално право, на Правном факултету у Новом Саду. Предаје Радно право, Социјално право, Синдикално право, Радно и социјално право ЕУ, Колективно радно право, Међународно радно право. На Факултету је обављао функцију продекана за финансије у два мандата од 2002-2007. Од 2018. до 2020. био је председник Удружења за радно право и социјално осигурање Србије, а сада је председник управе тог Удружења. Био је члан Радне групе за реформу радног законодавства (РС), Покрајинског Савета за запошљавање (у чијем је чланству и сада), Покрајинског Савета за равноправност полова, Републичког савета за равноправност полова, Стручног савета за област правних и економских наука АП Војводине, председник Одбора за статутарна питања Универзитета у Новом Саду, председник Етичког одбора Универзитета у Новом Саду. Миритељ је при Републикој агенцији за мирно решавање радних спорова од 2005. године. Члан је управе међународног Удружења за едукацију у области радног права, Групе за реформу радног права Европске уније - при Европској мрежи за радно право, Европског центра за експертизу у области радног права, запошљавања и политике запошљавања. Предаје на докторким студијама на Правном факултету у Мостару, а гостујући је професор и на Правном факултету у Бањалуци.

Учествовао је у раду Радне групе Министарства рада и социјалне политике РС која је припремила нацрте: Закона о спречавању злостављања на раду (2010), Закона о волонтирању (2010), Закона о изменама Закона о мирном решавању радних спорова (2009). Био је члан радне групе која је сачинила нацрт Одлуке о равноправности полова, коју је донела АП Војводина 2003. године. Као стручњак позиван је на консултативне седнице Уставног суда Републике Србије. Више пута је ангажован на пројектима Међународне организације рада (МОР) и члан je CEELex групе МОР (радне групе за припрему и одржавање Базе радног законодавства земаља централне и источне европе).

Аутор је преко стотину стручних радова из области радног права и социјалног права који су објављени у домаћим и међународним часописима, уџбеника, монографија. Боравио је више пута у иностранству на конгресима, студијским боравцима или усавршавањима: Будимпешта (Мађарска) 1998, Стокхолм (Шведска) 2002, Берлин (Немачка) 2003, Печуј (Мађарска) 2003, Клуж (Румунија) 2004, Лисабон (Португал) 2004, 2016, Болоња (Италија) 2005, Марибор (Словенија) (2005), Париз (Француска) 2006, Франкфурт на Одри (Немачка) 2007, Даблин (Ирска) 2008, Брисел (Белгија) 2009, 2010, 2015, 2016, Амстердам (Холандија) 2010, Севиља (Шпанија) 2011, Торино (Италија) 2013, 2015, Хаг (Холандија) 2014, 2015, Тирана (Албанија) 2017, Франкфурт (Немачка) 2017, 2018, 2018, 2019, а имао је излагања и на конференцијама у Загребу 2012, Неуму (од 2012-2017), Кракову 2014, Лисабону 2016, Бриселу (2017), Тирани (2017), Подгорици (2017), Франкфурту (2018), Будимпешти (2019), Скопљу (2019), Саранди (2021), Солуну (2022), као на више регионалних скупова организованих од стране МОР.

Ожењен је, има двоје деце. Говори енглески и француски језик.

Списак одабраних научних радова:

  1. Улога и значај колективних уговора, магистарски рад, 1992, Прав­ни факултет у Новом Саду.
  2. Решавање радних спорова мирним путем у теорији и пракси, докторска дисертација, 2000, Правни факултет у Новом Саду.
  3. The Autonomy of the Collective Agreement in Serbia and Montenegro, Collective Bargaining, Discrimination, Social Security and European Integration, European Regional Congress of the International Society for Labour Law and Social Security Law, Stockholm (2002), Bulletin of Comparative Labour Relations, Kluwer, The Hague/London/New York, 2003, pp. 339-352.
  4. International Encyclopaedia of Laws, Social Security Law - Serbia and Montenegro, (monograph), Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2004, broj strana 188.
  5. The Representation of Employees in Collective Bargaining Within the Firm – Serbia and Montenegro, nacionalni referat - Congress of International Academy of Comparative Law, 2006, Utrecht, The Netherlands, http://www1.law.umkc.edu/library/IACL2006/RepresentationofEmployeesinCollective/IIIC%2520-%2520Serbia.pdf.
  6. International Encyclopaedia of Laws, Social Security Law - Serbia, (monograph), Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2009 (2012).
  7. Социјално право, уџбеник, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2010, број стр. 356.
  8. Коментар закона о равноправности полова (монографија), Маријана Пајванчић, Невена Петрушишћ, Сенад Јашаревић, Friedrich Ebert Stiftung и Центар Модерних вештина, Београд, 2010.
  9. Jašarević, Works Councils in Serbia: Present Situation and Future Prospects, Workers’ Representation in Central and Eastern Europe, Challenges and Opportunities for the Works Councils’ System, ed. R. Blanpain & N. Lyutov, Wolters Kluwer, Netherlands, 2014, стр. 203.
  10. Jašarević: Serbian anti-discrimination labour legislation, Developments in Labour Law From a Comparative Perspective, ed. Izabela Florczak, Zbigniew Goral, University of Lodz, Facilty of Law and Administration, Lodz, 2015, str. 85-97.