Проф. др Данило Рончевић

Проф. др Данило Рончевић је рођен 11.06.1973. године у Манхајму, СР Немачка. Основну школу завршио је у Београду, Република Србија и у Франкфурту на Мајни, СР Немачка, а филолошку гимназију у Београду. Дипломирао је 1999. године на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, након чега је одмах уписао последипломске студије на радно-правном смеру истога факултета.  Магистарску тезу под насловом „Дискриминација у запошљавању“ одбранио је у септембру 2004. године пред Комисијом у саставу: проф. др Радоје Брковић (ментор), проф. др Невенка Бачанин и проф. др Александар Петровић. Докторску дисертацију, под називом „Примена аката Међународне организације рада у националним законодавствима“ одбранио је у септембру 2011. године на Правном Факултету Универзитета у Крагујевцу пред Комисијом у саставу: проф. др Миленко Крећа, проф. др Радоје Брковић (ментор), проф. др Александар Петровић.

Први радни однос засновао је фебруара 2000. године у Београду са Мерцедес-Бенз Југославија а.д., кћерком фирмом DaimlerChrysler AG из Штутгарта, СР Немачка. 2002. године изабран је за члана управног одбора поменутог предузећа у својсту представника запослених. У новембру 2006. године започиње академску каријеру као асистент на предмету „Пословно право“ на Факултету за трговину и банкарство Алфа Универзитета, а 2011. стиче звање доцента. 2015. наставља каријеру на Факултету за менаџмент из Сремских Карловаца где почетком 2016. године стиче звање ванредног професора.

Исте године, Влада Републике Србије га именује за вршиоца дужности директора Службе за управљање кадровима. Након спроведеног конкурса, 2017. године Влада га поставља за директора Службе за управљање кадровима са мандатом од пет година, те му исти продужава у фебруару 2022. године.

Проф. др Данило Рончевић је 2012. године изабран за миритеља при Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, где је до сада два пута реизабран.

Од 2018. године је члан Високог службеничког Савета. 

Аутор је више десетина научних радова од којих су поједини објављени у водећим међународним и домаћим часописима.