Проф. др Бранко Лубарда

Рођен 1955. године у Мостару. Дипломирао (1979), магистрирао (1985) и докторат (1990) на Правном факултету Универзитета у Београду. Доцент на Правном факултету Универзитета у Београду 1992. године, за ванредног професора 1999. и редовног професора 2005. године.Похађао је специјализацију у Паризу (Сорбона), Лондон, Женеви и Стразбуру, као и студијска путовања и семинаре у Антверпену, Атини, Барселони, Бечу, Бриселу, Даблину, Минхену, Паризу, Риму, Варшави и Васхингтону. Он је задржао предаје на основним, мастер и докторским студијама у закону о раду и међународног закона о раду. Објавио је велики број научних и стручних радова из области радног права и одржао низ гостујућих предавања на француском и енглеском језику у иностранству. Био је сарадник у изради неколико закона из области рада и социјалног права. Био је главни и одговорни уредник Архива за правне и друштвене науке из 2003-2008. , Координатор Савета Европе да се ускладе права Србије и Црне Горе са Европском социјалном повељом, стручни сарадник Међународне организације рада и председник Удружења за радно право и социјалну сигурност Србије од 2008-2011. године. Члан Научног комитета Европске платформе за радно право. Служио је као члан Републичког одбора за спречавање сукоба интереса из 2005-2009. Године. Од 2009. до 2013. године. био је члан Комитета за борбу против корупције и од 2013. до 2015. године. и председник овог одбора.Судије Европског суда за људска права у Стразбуру изабран је на седници Парламентарне скупштине Савета Европе у јануару 2015.

Аутор је књига:

  • Б. Лубарде, Увод у закон о раду, са елементима социјалног права, Правни факултет Универзитета у Београду (2013), 553 стр; Друго издање (2014), 557 стр.
  • Б. Лубарде, Закон о раду - Дискусија о достојанству на раду и социјални дијалог, Правни факултет Универзитета у Београду (2012), стр 1123; Друго издање (2013), 1141 стр.
  • Б. Лубарде, Европски закон о раду, ЦИД, Подгорица, (2004), 335 стр.
  • Б. Лубарде, Решавање колективних радних спорова - методе и институција, Београд (1999), 307 стр.
  • Б. Лубарде, Енциклопедија индустријских односа, Београд (1997), 237 стр.
  • Б. Лубарде, колективне уговоре о раду - упоредно право, теорија и пракса, Београд, (1990), 197 стр.
  • Б. Лубарде, и др., Усклађивање закона и праксе Србије и Црне Горе са ревидиране Европске социјалне повеље, Савет Европе, Подгорица (2005).