Јован Протић

Члан управе

Рођен је 1975. године у Скопљу. Средњу школу је похађао у Мизули, Монтана, САД (1994). На Економском Факултету Универзитета у Београду је дипломирао 2001. године, а на Лондонском Универзитету 2003. године - смер Политика и међународни односи. Мастер студије је похађао и завршио у Белгији 2002. године (смер Економија Европске Уније) и на Правном Факулету Универзитета у Београду 2015. године (Правно-економски модул). 

 

Прво запослење било је у Агенцији за унапређење државне управе Републике Србије, током првих неколико месеци 2001. године. По повратку са Мастер студија 2002. године запошљава се у Уједињеним нацијама, канцеларија у Београду и већ 13 година ради за УН, током којих је радио на неколико различитих послова у више агенција УН.

Од септембра 2002. до марта 2004. године ради за Програм УН за развој (UNDP) на изградњи капацитета Министарства за рад и запошљавање, затим за Програм Светске банке за југоисточну Европу током 2004. године, а онда током 2004. и 2005. године и за Међународну организацију рада (ILO), као координатор пројекта реформе Инспекције рада Републике Србије.

Од јуна 2005. до маја 2008. године ради за Програм УН за развој (UNDP) као вођа пројекта израде Националне стратегије одрживог развоја Републике Србије при Кабинету потпредседника Владе Републике Србије.

Од маја 2008. године до данас ради као Национални координатор Међународне организације рада (ILO) за Републику Србију и у његовој надлежности налазе се сви програми и пројекти које Међународна организација рада спроводи у Републици Србији. Истовремено представља Међународну организацију рада при Канцеларији УН у Београду и обавља све дужности у вези са сарадњом Међународне организације рада са Владом Републике Србије и њеним социјалним партнерима.