Др Ивица Лазовић

Члан управе

Др Ивица Лазовић je као професионални државни службеник радно искуство стицао у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, Служби за управљање кадровима Владе Републике Србије, Министарству и Канцеларији за Косово и Метохију и Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова где је постављен на положај директора по спроведеном конкурсу.

Завршио је студије различитих нивоа на Правном факултету Универзитета у Београду, Факултету политичких наука и Филозофском факултету у Београду. Докторирао је на Факултету политичких наука у области управљања људским ресурсима у државној управи, а на истом факултету је и магистрирао на смеру за управу и управљање. Основне студије до степена мастера завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду и Филозофском факултету, групи за социологију.

Поред формалног образовања, завршио је више међународних усавршавања од којих су најзначајнији специјалистички једногодишњи курс престижне француске Националне школе за администрацију (École nationale d'administration - ЕNА) и трогодишњи програм усавршавања Шведског института за државну управу (SIPU International), са усавршавањем у Стокхолму. Учесник је и бројних других стручних семинара, обука, радионица, конференција у организацији Међународне организације рада (ILO), Monash University из Мелбурна, Алтернативне академске образовне мреже, Београдске отворене школе, Центра за менаџмент, Фондације Фридрих Еберт, PwC Akademijе, Jean Monenet, SIGMA, OECD, итд.

Био је полазник 11. класе Високих студија безбедности и одбране Универзитета одбране. Активан је члан Удружења за радно право и социјално осигурање и изабран је у управу удружења 14. априла 2022. године.