Др Дарко Божичић

Секретар удружења

Рођен je 1989. године у Новом Саду, где је завршио основну школу и гимназију „Светозар Марковић“. Правни факултет Универзитета у Новом Саду уписао је 2008. године, а дипломирао је 2012. године пре рока са високом просечном оценом. На истом факултету је 2014. године завршио академске мастер студије одбранивши рад на тему „Право на колективно преговарање у међународном, европском и домаћем праву и пракси“. Докторску дисертацију „Остваривање и заштита права на рад у дигиталној економији“ одбранио је 2021. године на матичном факултету.

Након завршених основних академских студија професионалну каријеру започиње у банкарском сектору, a од 2013. године запослен је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду на Катедри за радно и социјално право.

Од 2022. године секретар је Удружења за радно право и социјално осигурање Србије.