Predsednik udruženja

Prof. dr Aleksandar Petrović

Prof. dr Aleksandar Petrović Predsednik udruženja Rođen je u Petnici, 1948. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu, 1971. godine. Magistarsku tezu pod nazivom "Osiguranje za slučaj nezaposlenosti" odbranio ...

 

Više...


Prof. dr Senad Jašarević

Prof. dr Senad Jašarević Potpredsednik udruženja Senad Jašarević rođen je 5. januara 1963.godine u Novom Sadu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu . Redovni profesor je ...

 

Više...

Prof. dr Aleksandar Petrović

Prof. dr Aleksandar Petrović Predsednik udruženja Rođen je u Petnici, 1948. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu, 1971. godine. Magistarsku tezu pod nazivom "Osiguranje za slučaj nezaposlenosti" odbranio ...

 

Više...