Prof. dr Slobodanka Perić

Član uprave

Dr Slobodanka Perić (devojačko Kovačević) rođena je 1971. godine u Prištini gde je završila osnovnu i srednju školu. Studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini upisala je školske 1989/1990. godine i diplomirala 1993. godine.

Za asistenta pripravnika na Pravnom fakultetu u Prištini izabrana je 1994. godine. Magistrirala je 2005. godine na Pravnom fakultetu u Nišu, na temu „Disciplinska odgovornost zaposlenih“. Doktorirala je 2012. godine odbranivši doktorsku disertaciju (sa odlikom) pod naslovom „Pristojan rad“, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

U zvanje redovnog profesora izabrana je 2021. godine.

Na osnovnim akademskim studijama prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici izvodi nastavu i obavlja ispite na predmetima Radno pravo, Međunarodno radno pravo i Socijalno pravo. Na master akademskim studijama prava izvodi nastavu i obavlja ispite na predmetima Radno i službeničko pravo, Evropski službenički sistemi i Disciplinsko pravo. Angažovana je i na studijskim programima doktorskih akademskih studija prava, kao i na osnovnim strukovnim studijama prava.

Od 2018. godine angažovana je na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici za izvođenje nastave iz predmeta Službenički sistemi. Školske 2015/2016 bila je angažovana na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, za izvođenje nastave iz predmeta Radno pravo i socijalno osiguranje

Za dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici izabrana je juna 2022. godine.

Za predsednika Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici izabrana je 2020. godine

Član je Stručnog veća za pravno-ekonomske nauke od 2019. godine.

Šef katedre za javnopravne nauke u periodu 2016-2019.

Predsednik Odbora za kvalitet (za period 2015-2018) na matičnom fakultetu.

Rukovodilac na Projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u 2017. godini, pod nazivom: „Javna uprava i administracija“ (Master akademske studije prava – Javnopravni smer). U 2012. godini angažovana je od Poverenika za zaštitu ravnopravnosti na Projektu EU „Dalje od zakona: Promovisanje sprovođenje i uključivanje u glavne tokove antidiskriminacije i ravnopravnosti u Srbiji“, finansiranog od Generalnog direktorata za pravdu Evropske unije u okviru Programa za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice, za izradu priručnika za borbu protiv diskriminacije na radu – „Manual for fight against discrimination at work – international standards, national legislation, court practice“. Učesnik je i drugih projekata finansiranih od strane organizacija Ujedinjenih nacija i Evropske unije.

Recenzent je u „Zadužbini Andrejević“ (Beograd), u „Zavodu za udžbenike“ (Beograd) za udžbenike iz radnopravne oblasti, recenzent je radova y Časopisy za društvene nauke „Teme“ (Niš), u časopisu „Arhiv“ (Beograd), u Zborniku radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u Zborniku radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, u Zborniku radova Pravnog fakulteta na Palama, u naučnom časopisu „Godišnjak“, Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, recenzent radova objavljenih u Godišnjim Zbornicima radova u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Slobodanka Kovačević Perić kautor je jednog udžbenika i tri monografije. Objavila je više od osamdeset naučnih i stručnih radova.

Učesnik je više domaćih i međunarodnih naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu.

Govori engleski jezik.

Slobodanka (Kovačević) Perić je udata, majka troje dece.