Prof. dr Aleksandar Petrović

In Memoriam

Rođen je u Petnici, 1948. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu, 1971. godine. Magistarsku tezu pod nazivom "Osiguranje za slučaj nezaposlenosti" odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu 1981. godine.  Doktorsku disertaciju na temu "Osiguranje za slučaj starosti" odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu, 1988. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1974. godine. Za docenta za užu javno-pravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Aleksandar Petrović izabran je 1989. godine.

Prof. dr Aleksandar Petrović u školskoj 2010/2011. godini, prema Nastavnom planu usvojenom 2003. godine, izvodi nastavu iz predmeta Radno pravo, Pravo socijalnog osiguranja i Međunarodno radno pravo sa pravom MOR-a. Prema nastavnom planu usvojenom 2008. godine, izvodio je nastavu na osnovnim studijama prava iz predmeta Radno i socijalno pravo, Disciplinsko pravo i Međunarodno radno pravo, a na diplomskim studijama prava iz predmeta Radni sporovi.

U svojoj profesionalnoj karijeri, prof. dr Aleksandar Petrović objavio je jednu monografiju i veliki broj naučnih radova.

Preminuo je u svom domu u Nišu 17.12.2017. godine.