Dr Ivica Lazović

Član uprave

Dr Ivica Lazović je kao profesionalni državni službenik radno iskustvo sticao u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Službi za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, Ministarstvu i Kancelariji za Kosovo i Metohiju i Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova gde je postavljen na položaj direktora po sprovedenom konkursu.

Završio je studije različitih nivoa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Fakultetu političkih nauka i Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka u oblasti upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi, a na istom fakultetu je i magistrirao na smeru za upravu i upravljanje. Osnovne studije do stepena mastera završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Filozofskom fakultetu, grupi za sociologiju.

Pored formalnog obrazovanja, završio je više međunarodnih usavršavanja od kojih su najznačajniji specijalistički jednogodišnji kurs prestižne francuske Nacionalne škole za administraciju (École nationale d'administration - ENA) i trogodišnji program usavršavanja Švedskog instituta za državnu upravu (SIPU International), sa usavršavanjem u Stokholmu. Učesnik je i brojnih drugih stručnih seminara, obuka, radionica, konferencija u organizaciji Međunarodne organizacije rada (ILO), Monash University iz Melburna, Alternativne akademske obrazovne mreže, Beogradske otvorene škole, Centra za menadžment, Fondacije Fridrih Ebert, PwC Akademije, Jean Monenet, SIGMA, OECD, itd.

Bio je polaznik 11. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane Univerziteta odbrane. Aktivan je član Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje i izabran je u upravu udruženja 14. aprila 2022. godine.