Стучне обуке

Удружење за радно право и социјално осигурање у могућности је да Вам понуди велики број обука из области радних односа.

Обуке које спроводимо су теоријско-практичног карактера и посебно су прилагођене потребама послодаваца и запослених. За сваког полазника обезбеђени су материјали у виду скрипти, практикума и уџбеника.

Све обуке изводе признати и компетентни стучњаци иза којих стоји велики број резултата.

Полазници на крају успешно завршене обуке добијају сертифкат за тему за коју су се пријавили.

За детаље око тема и времена обука, молимо Вас да нас контактирате преко странице за контакт.