Потребан Вам је правни савет? Израда правилника о раду, помоћ у креирању систематизације радних места, савет о забрани дискриминације, заштита од злостављања на раду, израда колективног уговора, управљање људским ресурсима, итд. Позовите нас.