XXVI savetovanje

ZLATIBOR 2024

„Prilozi budućoj reformi radnog zakonodavstva”

 

Poštovane koleginice i kolege, 

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se XXVI trodnevno stručno-naučno savetovanje održati na Zlatiboru, u periodu od 02. do 05. oktobra 2024. godine, uz podršku Kancelarije Međunarodne organizacije rada u Beogradu i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

U sredu 2. oktobra predviđen je dolazak i skup učesnika Savetovanja. Prvi radni dan Savetovanja je četvrtak 3. oktobar a poslednji subota 5. oktobar 2024. godine.

Glavna tema Savetovanja je:


 “Prilozi budućoj reformi radnog zakonodavstva


Cilj Savetovanja je da učesnike upozna sa značajnim naučnim dostignućima i najnovijim trendovima, a kroz razmenu praktičnih iskustava i najboljih praksi iz oblasti radnog i socijalnog prava.

Referenti, moderatori i drugi nosioci aktivnosti su ugledni stručnjaci iz zemlje i inostranstva (profesori radnog prava sa svih naših univerziteta, kao i sa univerziteta u regionu, eminentne sudije sa svih sudskih instanci, eksperti koji rade na kreiranju i praćenju zakonskih akata, kao i drugi stručnjaci angažovani u državnim ustanovama i organima, sindikalnim organizacijama, arbitri i miritelji Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, advokati i drugi). Aktivno učešće na Savetovanju očekujemo i od predstavnika relevantnih nadležnih državnih institucija.

Dobrodošli su stručnjaci, istraživači, predstavnici javnog i privatnog sektora, kao i svi zainteresovani za razmenu ideja i iskustava, ali i za prezentovanje rezultata sopstvenih istraživanja.

Nadamo se da ćete se pridružiti ovom značajnom događaju i doprineti konstruktivnoj diskusiji o trenutno najaktuelnijim temama iz oblasti radnog i socijalnog prava. Dva okrugla stola, od kojih će jedan biti posvećen rešavanju radnih sporova, a drugi novim oblicima rada sa posebnim osvrtom na platformski rad, pružiće učesnicima priliku da raspravljaju o navedenim temama, podele svoje iskustvo, dobru praksu i ponude konkretna rešenja.


KOTIZACIJA

za učešće na Savetovanju iznosi 22.000 dinara sa pdv-om po učesniku i obuhvata:

• Učešće na Savetovanju
• Dva broja časopisa „Radno i socijalno pravo“ za 2023. godinu
• Koktel
• Izlet
• Svečanu večeru


SMEŠTAJ

Sve informacije u vezi sa smeštajem učesnika mogu se dobiti u:

Konak, Zlatibor, tel. 063/363620
CENE smeštaja u ovom objektu za učesnike Savetovanja (tri polupansiona): jednokrevetna soba – 18.000 dinara. U cenu smeštaja uključeno je korišćenje SPA centra (bazen, đakuzi, finska sauna, parno kupatilo i tapedarijumi);

Studentsko odmaralište „Ratko Mitrović“, Zlatibor, tel. 031/841-369 i 031/841-791.
CENE smeštaja u ovom objektu za učesnike Savetovanja (tri puna pansiona): jendokrevetna soba – 16.500 dinara; dvokrevetna soba – 14.700 dinara. U cenu smeštaja uključena je i boravišna teksa.

Verujemo da će učesnicima prisustvo na Savetovanju pružiti inspirativno okruženje za učenje, razmenu ideja i uspostavljanje korisnih kontakata.

Organizacioni odbor


POGLEDAJTE PROGRAM RADA SAVETOVANJA

Molimo Vas da prijave izvršite putem pripremljenog formulara

  Vaše ime (obavezno)

  Vaša e-pošta (obavezno)

  Vaš broj telefona. Npr. 063-123-4567 (obavezno)

  Ustanova u kojoj radite (obavezno)

  PIB (obavezno za pravna lica)

  JBKJS (obavezno za pravna lica)

  Smeštaj:

  Broj učesnika

  Imena učesnika (obavezno)

  Napomena