XXIII САВЕТОВАЊЕ

ЗЛАТИБОР 2021.

РАДНО ПРАВО

“ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНОГ РАДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА”

Поштоване колегинице и колеге, обавештавамо Вас да ће се XXIII тродневно стручно-научно саветовање, као и сва досадашња, одржати на Златибору средином септембра ове године, (15. – 18. септембар 2021 године), уз подршку Канцеларије у Београду Међународне организације рада, као и Канцеларије аташеа за рад и социјална питања Амбасаде Аустрије.
Партнер Саветовања: издавачка кућа „Intermex“ из Београда.
Основна тема Саветовања је “Изазови савременог радног законодавства”. Организациони одбор Саветовања одлучио је да ове године стави већи акценат на практична питања, у духу основне теме (радно законодавство у светлу актуелних околности рада и живота), те ће зато организовати округле столове (са темама везаним за остваривање обавеза и заштиту права запослених и послодаваца), а на којима ће се водити дискусија, размењивати искуства, постављати питања, давати одговори.
Тематске области Саветовања покриваће целокупну материју радног права кроз призму свих радноправних института и праксе у решавању радних спорова (судски и вансудски методи). Референти, модератори и дрги носиоци активности биће угледни стручњаци из земље и иностранства (професори радног права са свих наших универзитета као и са престижних универзитета у Региону, еминентне судије са свих судских инстанци, експерти који раде на креирању и праћењу законских аката, други стручњаци ангажовани у државним установама и органима, репрезентативним синдикалним организацијама, арбитри и миритељи Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, адвокати и други).
● 27 стручних и научних реферата
● Округли столови: „Изазови за радно законодавство у условима пандемије изазване виерусом COVID – 19; „Радни спорови у пракси“
● 3 дана размене мишљења и искустава

КОТИЗАЦИЈА – СМЕШТАЈ – ЦЕНЕ – ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:

КОТИЗАЦИЈА за учешће на Саветовању је неизмењена у односу на претходно Саветовање и износи 14.800 динара са пдв-ом по учеснику. Котизација обухвата право присуствовања Саветовању, као и право на зборнике реферата наведене у овом програму и објављене у часопису „Радно и социјално право“ за 2020. годину (свеске бр. 1/2020. и бр. 2/2020. око 600 штампаних страница), котизација обухвата и коктеле, излет, и свечану вечеру за коју се добија картица приликом доласка и пријаве смештаја у студентском Одмаралишту „Ратко Митровић“. Такође, сви учесници Саветовања добијају и пропусницу за улазак у конгресну салу и друге просторије предвиђене за рад.

СМЕШТАЈ: Све информације у вези са смештајем могу се добити у Студентском одмаралишту „Ратко Митровић“, Златибор, тел. 031/841-369 и 031/841-791.

ЦЕНЕ смештаја (три пуна пансиона): једнокреветна соба – 13.980 динара; двокреветна соба – 12.180 динара. У цену смештаја урачуната је боравишна такса.

Програм Саветовања можете погледати на следеђем линку:

Организациони одбор

Проф. др Предраг Јовановић, председник Удружења

Молимо Вас да пријаве извршите путем припремљеног формулара

У вези са уплатом котизације можете се обратиту Удружењу. Контакт особа – Весна Мариндолац, 065/4300928.

  Ваше име (обавезно)

  Ваша е-пошта (обавезно)

  Ваш број телефона. Нпр. 063-123-4567 (обавезно)

  Установа у којој радите (обавезно)

  ПИБ (обавезно за правна лица)

  ЈБКЈС (обавезно за правна лица)

  Смештај:

  Број учесника

  Имена учесника (обавезно)

  Напомена

  Најљубазније молимо све потенцијалне учеснике Саветовања да пре доласка провере своје здравствено стање у вези са вирусом COVID -19, јер желимо да избегнемо опасности од заражавања тим вирусом. На Саветовању ће се поштовати све прописане мере заштите од COVID – 19 вируса.