Котизација

за учешће

Котизација за учешће на Саветовању износи 13.800,00 динара са пдв-ом по учеснику. Котизација обухвата право присуства Саветовању, као и оба броја часописа „Радно и социјално право" за 2017. и годину (први број на самом Саветовању, а други након тога) и излет. Сваки учесник добија и пропусницу за улазак у Конгресну и друге сале предвиђене за рад.

Котизација се уплаћује искључиво на текући рачун Удружења за радно право и социјално осигурање Србије, бр. 205-254579-32, Комерцијална банка а. д. Београд, ПИБ: 101989909. У вези са уплатом котизације можете се обратити Удружењу за радно право и социјално осигурање Србије, на тел. 011/2644-766, 2644-587, факс 011/3615-154, urs.radnopravo@gmail.com. Контакт особа: Весна Мариндолац, 063/253 703. Пријаве за Саветовање слати на адресу: Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, Ул. Светозара Марковића 79/1, 11000 Београд.

Све информације у вези са смештајем учесници Саветовања могу добити у Студенском одмаралишту Србије, Златибор, тел: 031/841-369 и 031/841-791.

Цене смештаја (3 пуна пансиона) су: у једнокреветној соби 13.950,оо динара а у двокреветној соби 12.150,оо дин. У цену смештаја урачуната је и боравишна такса.