И ове 2018. године, у периоду од 03. - 06.10. одржава се на Златибору традиционално стручно саветовање са темом: Стање и перспективе радног и социјалног законодавства. Саветовање је намењено правницима из области науке и образовања, привреде, јавних предузећа и установа, правосуђа и адвокатуре, органа управе и локалне самоуправе, банака и осигуравајућих друштава, синдиката запослених и удружења послодаваца, невладиних организација, итд.

Овогодишње саветовање организује се уз подршку амбасаде Аустрије.

Тематске области Саветовања покриваће целокупну материју радног и социјалног права и праксе:

  • запошљавање,
  • радни односи у свим областима рада (општи режим, државни службеници и други специјални радноправни режими),
  • нове форме рада у ЕУ,
  • недавне и предстојеће измене законских прописа,
  • радни спорови,
  • судски и мирни методи решавања радних спорова,
  • једнак третман запослених и злостављање на раду,
  • пензијско, инвалидско и здравствено осигурање и социјална заштита,
  • питања и одговори из праксе.

Наведене тематске области биће обрађене путем уводних излагања руководилаца значајнијих републичких институција из области рада, реферата, дискусија, питања и одговора и организовањем округлих столова на којима ће се дискутовати о практичним питањима.

Референти и предавачи су професори радног и социјалног права са свих наших универзитета, као и са престижних универзитета у региону, експерти из ЕУ, судије Уставног суда и Врховног касационог суда Републике Србије, судије апелационих судова, представници удружења запослених и послодаваца, представници институција из области рада, експерти који раде на креирању законских аката из области рада и други.