XXII традиционално међународно научно-стручно саветовање

Фундаментални принципи и права на раду у прописима и пракси Србије и Међународне организације рада

Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, уз подршку Међународне организације рада и Канцеларије аташеа за рад и социјалну политику Републике Аустрије у Београду, организује XXII традиционално међународно научно-стручно саветовање које ће се одржати на Златибору.

09.-12.10.2019.

Ове године Међународна организација рада слави своју стогодишњицу постојања, као једина трипартитна међународна организација која успоставља међународне стандарде рада и надгледа њихово спровођење. Пре једног века оснивачи Међународне организације рада, међу којима је била и тадашња Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, препознали су значај социјалне правде за очување мира и супротставили су се експлоатацији радника успостављајући фундаменталне принципе и права на раду.

Овај изузетан јубилеј Међународна организација рада обележиће низом важних догађаја широм света заједно са најзначајнијим институцијама и организацијама са којима сарађује. У Републици Србији Међународна организација рада одабрала је управо  овогодишње Саветовање као догађај посвећен свом јубилеју, те ће Саветовање, а нарочито први дан рада, бити посвећено стогодишњици МОР, уз учешће представника МОР из региона и експерата за радно право из Републике Аустрије. 

Саветовање је намењено правницима из области науке и образовања, привреде, јавних предузећа и установа, правосуђа и адвокатуре, органа управе и локалне самоуправе, банака и осигуравајућих друштава, синдиката запослених и удружења послодаваца, невладиних организација.

тематске области

• Запошљавање • радни односи у свим областима рада (општи режим, државни службеници и други специјални радноправни режими) • нове форме рада у ЕУ • недавне и предстојеће измене законских прописа • радни спорови • судски и мирни методи решавања радних спорова • једнак третман запослених и злостављање на раду • пензијско, инвалидско и здравствено осигурање и социјална заштита, питања и одговори из праксе •

Наведене тематске области биће обрађене путем уводних излагања истакнутих стручњака за област радног и социјалног права, кроз реферате, дискусије, питања и одговоре. 

Биће организована и два округла стола посвећена актуелним темама и проблемима у пракси: „Новине у радном законодавству (агенцијско запошљавање, штрајк и др)“,  „Радни спорови у пракси“.  

Референти и предавачи су професори радног, међународног радног, социјалног и службеничког права са свих наших универзитета, као и са престижних универзитета у региону, експерти МОР, експерти из ЕУ, судије Врховног касационог суда Републике Србије, судије апелационих и других судова, стручњаци Уставног суда, миритељи и арбитри,  представници удружења запослених и послодаваца, представници значајних институција из области рада, експерти који раде на креирању законских аката из области рада и други.

Котизација

Котизација за учешће на Саветовању износи 14.800,00 динара са пдв-ом по учеснику. Котизација обухвата право присуствовања Саветовању, као и оба броја часописа „Радно и социјално право” за 2019. годину, свечану вечеру и излет. Сваки учесник добија и пропусницу за улазак у Конгресну и друге сале предвиђене за рад. Котизација се уплаћује искључиво на текући рачун Удружења за радно право и социјално осигурање Србије. У вези са уплатом котизације можете се обратити Удружењу за радно право и социјално осигурање Србије, на тел. 011/2644-766, 2644-587, факс 011/3615-154, urs.radnopravo@gmail.com. Контакт особа: Весна Мариндолац, 063/253 703. Пријаве за Саветовање слати на адресу: Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, Ул.Светозара Марковића 79/1,11000 Београд.

место одржавања

Конгресни центар „РОМАНИЈА“,  Установа студентско одмаралиште „Ратко Митровић“ – ЗЛАТИБОР

смештај

Све информације у вези са смештајем учесници Саветовања могу добити у Студенском одмаралишту Србије, Златибор, тел: 031/841-369 и 031/841-791. 

У ЦЕНУ СМЕШТАЈА СУ УРАЧУНАТИ ТРОШКОВИ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ И СВЕЧАНЕ ВЕЧЕРЕ.