Смештај

Odmaralište "Ratko Mitrović"Све информације у вези смештаја учесници Саветовања могу добити у студенском одмаралишту Србије, Златибор, тел: 031/841-369 и 031/841-791.

Цене смештаја (3 пуна пансиона) су: у једнокреветној соби 13.950,оо динара а
у двокреветној соби 12.150,оо дин. У цену смештаја урачуната је и боравишна
такса.

Напомена: Учесници који нису смештени у Студентском одмаралишту посебно плаћају свечану вечеру по ценовнику одмаралишта.