Конвенција МОР-а бр. 89 – О ноћном раду жена (ревидирана 1948.)

Општа конференција Међународне организације рада, Сазвана у Сан Франциску од стране Административног савета Међународног бироа рада, саставши се 17. јуна 1948. на свом тридесет и првом заседању, Пошто је одлучила …

Конвенција МОР-а бр.45 – О запослењу жена на подземним радовима у рудницима свих категорија

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада, сазвана у Женеви од стране Управног већа Међународне канцеларије рада, где се и састала 4. јуна 1935. године на свом двадесет деветом заседању, одлучила је …

Конвенција МОР-а бр. 3 – О запошљавању жена пре и после порођаја

Члан 1.1. У смислу ове Конвенције израз »индустријско предузеће« укључује:(а) руднике, каменоломе и остала предузећа за вађење минерала из земље;(б) индустрије у којима се производи израђују, мењају, чисте, поправљају, украшавају, …