Конвенција МОР-а бр. 29 – О принудном раду

Општа скупштина Међународне организације рада коју је у Женеви сазвало Управно веће Међународне канцеларије рада, саставши се на четрнаестом заседању 10. јуна 1930., иодлучивши прихватити одређене предлоге у вези с …

Конвенција MOR-a бр.13 – О забрани употребе оловног белила у бојењу

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада Лиге народа, Сазвана у Женеви од Управног већа Међународне канцеларије рада и саставши се 25. септембра 1921. године, на своје треће заседање,одлучила је усвојити одређене предлоге …