Конвенција MOR-a бр.11 – О правима удруживања и коалирања пољопривредних радника из 1921.

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада Лиге народа, сазвана у Женеви од Управног већа Међународне канцеларије рада и саставши се, 25. августа 1921. године, на трећем заседању, будући да је одлучила усвојити разне …