ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ УДРУЖЕЊА БОРАЦА ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ

На основу Амандмана XXXIX тачка 7. на Устав Социјалистичке Републике Србије, а у вези члана 2. Уставног закона за спровођење Устава Републике Србије, доносим УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ …